За компанията
„Инвестиционна компания Галата” АД Ви предлага изключителна възможност за инвестиция в два уникален района.

Обектът „Фабриката“ с обща площ над 140 000 кв.м., е разположен в урбанизирана територия, намира се на 250 м. от плажната ивица, на територията му са запазени ценни растителни видове и минерален извор.

Обектът „Платото” притежава привлекателна географска позиция. Надморската височина от 180 метра разкрива уникална гледка към центъра на град Варна и Варненски залив. Околната среда (въздух, почви и води) е изключително чиста. Теренът е обграден от дървесна горска растителност и разположението му създава възможност за изграждане на жилищен комплекс от затворен тип с нисък процент застрояване и баланс между сгради и природа.