Управление
„Инвестиционна компания Галата” АД е дружество с едностепенна система на управление. Управителният орган е Съветът на директорите. Към момента негови членове са:

Станислав Николаев Василев
Изпълнителен директор и член на СД

Ралица Александрова Коренчева
Изпълнителен директор и член на СД

Паолина Николаева Синабова
Председател на СД


Дружеството се представлява само заедно от изпълнителните директори Станислав Василев и Ралица Коренчева.