Новини
Протокол от проведено редовно ОСА на 29-06-2023 г.

Протокол от проведено редовно ОСА на 29-06-2023 г.

30.06.2023

Протокол от ОСА Списък акционери Представени пълномощни 

Протокол за отлагане на редовно ОСА от 14-06-2023 г.

Протокол за отлагане на редовно ОСА от 14-06-2023 г.

15.06.2023

ПРОТОКОЛ за отлагане на ОСА Списък и представени пълномощни

Свикване на редовно общо събрание на акционерите на 14-06-2023 г. и материали по дневния ред

Свикване на редовно общо събрание на акционерите на 14-06-2023 г. и материали по дневния ред

09.05.2023

Покана за свикване на РОСА М-ли по дневния ред: част 1 част 2 Образец на пълномощни: за ФЛ за ЮЛ Публикация на поканата в Търговски регистър към Агенция по вписванията

Протокол от редовно ОСА от 27-06-2022 г.

Протокол от редовно ОСА от 27-06-2022 г.

30.06.2022

Протокол от проведено ОСА Списък на представените гласове Пълномощни

Протокол за отлагане на редовно ОСА от 10-06-2022 г.

Протокол за отлагане на редовно ОСА от 10-06-2022 г.

13.06.2022

Протокол  Списък с акционери

Свикване на редовно общо събрание на акционерите на 10-06-2022 г. и материали по дневния ред

Свикване на редовно общо събрание на акционерите на 10-06-2022 г. и материали по дневния ред

05.05.2022

Дневен ред Метериали Образец пълномощно ФЛ Образец пълмомощно ЮЛ

Протокол от редовно ОСА от 25-06-2021 г.

Протокол от редовно ОСА от 25-06-2021 г.

28.06.2021

Протокол от редовно ОСА Списък на присъствалите акционери Декларации СД Пълномощни Пълномощни Пълномощни Пълномощни Пълномощни

Протокол за отлагане на редовно ОСА от 08-06-2021 г.

Протокол за отлагане на редовно ОСА от 08-06-2021 г.

09.06.2021

Проткол за отлагане на ОСА Списък акционери - част 1 Списък акционери - част 2  

Свикване на редовно общо събрание на акционерите на 08-06-2021 г. и материали по дневния ред

Свикване на редовно общо събрание на акционерите на 08-06-2021 г. и материали по дневния ред

21.04.2021

Покана за свикване на редовно ОСА Материали по дневния ред         по т.1         по т.2         по т.3         по т.4    ...

Политика за възнагражденията на членовете на СД

Политика за възнагражденията на членовете на СД

16.09.2020

Политика за възнагражденията на членовете на СД, приета на ИОСА, проведено на 15-09-2020 г.

Протокол от извънредно ОСА проведено на 15-09-2020 г.

Протокол от извънредно ОСА проведено на 15-09-2020 г.

16.09.2020

Протокол ИОСА 15-09-2020 г. Списък на присъствалите на ИОСА акционери

Протокол за отлагане на извънредно ОСА от 31-08-2020 г.

Протокол за отлагане на извънредно ОСА от 31-08-2020 г.

31.08.2020

Поради липса на кворум, извънредното общо събрание на акционерите на Инвестиционна компания Галата АД ще се проведе на 15 Септември 2020 г. от 16:00 ч. на същото място, при същия дневен ред и при същите процедури и изисквания за...

Протокол от редовно ОСА от 18-08-2020 г.

Протокол от редовно ОСА от 18-08-2020 г.

19.08.2020

Протокол от редовно ОСА Списък на присъствалите акционери Пълномощни

Протокол за отлагане на редовно ОСА от 03-08-2020 г.

Протокол за отлагане на редовно ОСА от 03-08-2020 г.

04.08.2020

Поради липса на кворум, редовното общо събрание на акционерите на Инвестиционна компания Галата АД ще се проведе на 18 Август 2020 г. от 11:00 ч. на същото място, при същия дневен ред и при същите процедури и изисквания за...

Свикване на извънредно общо събрание на акционерите на 31-08-2020 г. и материали по дневния ред

Свикване на извънредно общо събрание на акционерите на 31-08-2020 г. и материали по дневния ред

29.07.2020

Покана за свикване на ИОСА Материали по дневния ред Образец на пълномощни:   - за пълномощници ФЛ   - за пълномощници ЮЛ Протокол на СД за свикване на ИОСА Публикуване на поканата в Търговски регистър  

Свикване на редовно общо събрание на акционерите на 03-08-2020 г. и материали по дневния ред

Свикване на редовно общо събрание на акционерите на 03-08-2020 г. и материали по дневния ред

30.06.2020

Покана за свикване на редовно ОСА Материали по дневния ред: по т.1 по т.2 по т.3 по т.4 по т.5 по т.6 Протокол на СД за свикване на редовно ОСА Публикация на поканата Пълномощно ФЛ - образец Пълномощно ЮЛ - образец  

Уведомление за отлагане опов.на ГФО за 2019г.

Уведомление за отлагане опов.на ГФО за 2019г.

30.03.2020

виж тук  

Уведомление по чл.145 ЗППЦК 24.09.2019

Уведомление по чл.145 ЗППЦК 24.09.2019

24.09.2019

В Инвестиционна компания Галата АД е получено уведомление по чл.145 ЗППЦК от УПФ Бъдеще, за значително дялово участие от 5,24 %. Уведомление

Промяна в състава на СД от 19-08-2019 г.

Промяна в състава на СД от 19-08-2019 г.

19.08.2019

СЪГЛАСНО ВЗЕТО РЕШЕНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОСА, ПРОВЕДЕНО НА 12.08.2019 Г. Е ОСВОБОДЕНА КАТО ЧЛЕН НА СД СТЕЛА ВАЛЕНТИНОВА ВАСИЛЕВА И Е ИЗБРАН НОВ ЧЛЕН - ПАОЛИНА НИКОЛАЕВА СИНАБОВА. ПРОМЯНАТА Е ВПИСАНА В ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР КЪМ АГЕНЦИЯ ПО...

Протокол от извънредно ОСА от 12-08-2019 г.

Протокол от извънредно ОСА от 12-08-2019 г.

13.08.2019

Протокол

Протокол за отлагане на извънредно ОСА от 29-07-2019 г.

Протокол за отлагане на извънредно ОСА от 29-07-2019 г.

29.07.2019

Поради липса на кворум, извънредното общо събрание на акционерите на Инвестиционна компания Галата АД ще се проведе на 12 Август 2019 г. от 11:00 ч. на същото място, при същия дневен ред и при същите процедури и изисквания за...

Промяна в представителството на дружеството

Промяна в представителството на дружеството

16.07.2019

На 15-07-2019 г. в Търговския регистър са вписани следните промени по партидата на Инвестиционна компания Галата АД: 1.Заличена е като Изпълнителен директор Стела Валентинова Василева. 2.Вписана е като Изпълнителен директор Ралица...

Протокол от редовно ОСА от 05-07-2019 г.

Протокол от редовно ОСА от 05-07-2019 г.

05.07.2019

Протокол    

Свикване на извънредно общо събрание на акционерите на 26-07-2019 г. и материали по дневния ред

Свикване на извънредно общо събрание на акционерите на 26-07-2019 г. и материали по дневния ред

21.06.2019

Съветът на директорите на „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА” АД, гр. Варна, ЕИК 202780647, свиква извънредно общо събрание на акционерите на 26 юли 2019 г., от 11:00 часа, в гр. Варна, кв.”Аспарухово”, ул....

Протокол от редовно ОСА от 19-06-2019 г.

Протокол от редовно ОСА от 19-06-2019 г.

20.06.2019

  Поради липса на кворум, редовното общо събрание на акционерите на Инвестиционна компания Галата АД ще се проведе на 05 Юли 2019 г. от 11:00 ч. на същото място, при същия дневен ред и при същите процедури и изисквания за...

Свикване на редовно общо събрание на акционерите на 19-06-2019 г. и материали по дневния ред

Свикване на редовно общо събрание на акционерите на 19-06-2019 г. и материали по дневния ред

17.05.2019

Съветът на директорите на „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА” АД, гр. Варна, ЕИК 202780647, свиква редовно общо събрание на акционерите на 19 юни 2019 г., от 11:00 часа, в гр. Варна, кв.”Аспарухово”, ул. ”Георги...

Уведомление по чл.145 ЗППЦК 25.03.2019

Уведомление по чл.145 ЗППЦК 25.03.2019

25.03.2019

На 25.03.2019 г. в Инвестиционна компания Галата АД е получено уведомление по чл.145 ЗППЦК от УД Реал Финанс Асет Мениджмънт АД за значително дялово участие от 5,06 %. Уведомление Подпис

Уведомление по чл.145  ЗППЦК 23.03.2019

Уведомление по чл.145 ЗППЦК 23.03.2019

25.03.2019

На 22.03.2019 г. в Инвестиционна компания Галата АД е получено уведомление по чл.145 ЗППЦК от УД Конкорд Асет Мениджмънт АД за значително дялово участие от 5,26 %. Уведомление Подпис

Уведомление по чл.145 ЗППЦК 18.12.2018

Уведомление по чл.145 ЗППЦК 18.12.2018

19.12.2018

На 18.12.2018 г. в Инвестиционна компания Галата АД постъпи уведомление по чл.145 ЗППЦК от "ЗАД Армеец" АД за промяна на дялово участие от 4,53% на 6,16%. Виж тук.

Конкурс за избор на Строител по смисъла на ЗУТ

Конкурс за избор на Строител по смисъла на ЗУТ

18.10.2018

Обект: Жилищна сграда в УПИ V-2665, 2612, кв. 151 по ПУП-ПРЗ на 29-ти микрорайон, кв. „Аспарухово“, гр. Варна /включващ ПИ с идентификатор 10135.5506.883 по кадастралната карта на гр. Варна/ Възложител: „Инвестиционна...

Протокол от проведено на 12.07.2018 г. редовно ОСА

Протокол от проведено на 12.07.2018 г. редовно ОСА

13.07.2018

протокол ОСА 12-07-2018

Протокол за отлагане на редовно ОСА

Протокол за отлагане на редовно ОСА

28.06.2018

Проткол от ОСА

Редовно общо събрание на акционерите, представяне на покана и материали

Редовно общо събрание на акционерите, представяне на покана и материали

14.05.2018

Протокол на СД за свиклване на редовно ОСА Покана за свикване на редовно ОСА Материали за ОСА:  - по т. 1 от дн.ред  - по т. 2 от дн.ред  - по т. 3 от дн.ред  - по т. 4 от дн.ред  - по т. 5 от дн.ред...

Протокол от извънредно ОСА проведено на 07-03-2018 г.

Протокол от извънредно ОСА проведено на 07-03-2018 г.

08.03.2018

Протокол

Протокол от извънредно ОСА

Протокол от извънредно ОСА

19.02.2018

Виж протокола тук

Получено уведомление по чл.145 ЗППЦК

Получено уведомление по чл.145 ЗППЦК

30.01.2018

На 30.01.2018 г. в Инвестиционна компания Галата АД се получи уведомление по чл.145 ЗППЦК, от ЗАД Армеец АД, за промяна на дялово участие от 5,32% на 4,53%. уведомление

Общо събрание на акционерите, представяне на покана и материали

Общо събрание на акционерите, представяне на покана и материали

10.01.2018

На 19 февруари 2018 г. от 11:00 ч. в офиса на дружеството в гр.Варна на ул.Георги Стаматов 1, ще се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на Инвестиционна компания Галата АД. Покана за свикване на извънредно ОСА Материали...

Получено уведомление по чл.145 ЗППЦК

Получено уведомление по чл.145 ЗППЦК

25.09.2017

На 21.09.2017 г. в Инвестиционна компания Галата АД постъпи уведомление по чл.145 ЗППЦК от РОСИМ ЕООД, ЕИК 148137892, за промяна на дялово участие от 5,08% до 4,93%. 

Стартиране на процедура по обратно изкупуване на собствени акции

Стартиране на процедура по обратно изкупуване на собствени акции

15.09.2017

Съветът на директорите на „Инвестиционна компания Галата“ АД, на свое заседание, проведено на 15.09.2017 г., взе следното решение: На основание чл. 187б от Търговския закон, чл. 111, ал. 5 и 6 от Закона за публичното...

Получени уведомления по чл.145 ЗППЦК

Получени уведомления по чл.145 ЗППЦК

30.08.2017

На 29.08.2017 г. в Инвестиционна компания Галата АД постъпиха уведомления по чл.145 ЗППЦК от СИР ЕООД, ЕИК 148137903, за промяна на дялово участие от 10,16% на 9,70% и от РОСИМ ЕООД, ЕИК 148137892, за промяна на дялово участие от 10,17%...

Получено уведомление по чл.145 ЗППЦК

Получено уведомление по чл.145 ЗППЦК

18.08.2017

На 17.08.2017г. в Инвестиционна компания Галата АД постъпи уведомление по чл.145 ЗППЦК от СИР ЕООД, ЕИК 148137903, за промяна на дялово участие от 15,64% на 14,88%.

Получено уведомление по чл.145 ЗППЦК

Получено уведомление по чл.145 ЗППЦК

17.08.2017

На 16.08.2017 г. в дружеството е получено уведомление по чл.145 ЗППЦК от РОСИМ ЕООД, за промяна на дялово участие от 15,23% на 14,42%.

Получени уведомления по чл.145 ЗППЦК

Получени уведомления по чл.145 ЗППЦК

06.07.2017

В ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА АД са получени уведомнления по чл.145 ЗППЦК от СИР ЕООД, ЕИК148137903 и РОСИМ ЕООД, ЕИК 148137892, за преминато дялово участие, както следва: СИР ЕООД - от 20% на 19,5%;  РОСИМ ЕООД - от 20% на 19,5%

Протокол от Общо събрание на акционерите, проведено на 28.06.2017 г.

Протокол от Общо събрание на акционерите, проведено на 28.06.2017 г.

29.06.2017

  Инвестиционна Компания Галата АД-Варна представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 28-06-2017 г.12:00 часа Изтегли ПРОТОКОЛ

Промяна на ДВИ на дружеството

Промяна на ДВИ на дружеството

09.05.2017

Уважаеми Господа, Уведомяваме Ви, че считано от 05.05.2017 г. директор за връзка с инвеститорите на Инвестиционна компания Галата АД е Елена Тодорова Тодорова. Данните за контакт на директора за връзка с инвеститорите са: адрес за...

Протокол от общо събрание на акционерите

Протокол от общо събрание на акционерите

28.06.2016

Инвестиционна Компания Галата АД-Варна представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 27-06-2016 г.11:00 часа

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

23.06.2016

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Протокол от общо събрание на акционерите 13.06

Протокол от общо събрание на акционерите 13.06

13.06.2016

Протокол от общо събрание на акционерите

Уведомление за дялово участие

Уведомление за дялово участие

29.09.2015

Получено уведомление по чл. 145 от ЗППЦК от Холдинг Варна АД Уведомление по чл. 145 от ЗППЦК

Вътрешна информация 09.07

Вътрешна информация 09.07

09.07.2015

Вътрешна информация

Проведено общо събрание на акционерите

Проведено общо събрание на акционерите

29.06.2015

Проведено общо събрание на акционерите

Общо събрание на акционерите - покана

Общо събрание на акционерите - покана

21.05.2015

Общо събрание на акционерите Документи

Общо събрание на акционерите

Общо събрание на акционерите

18.05.2015

Общо събрание на акционерите на Инвестиционна компания Галата АД

Пълномощни за ОСА на 25.06.2015

Пълномощни за ОСА на 25.06.2015

18.05.2015

Образци на пълномощно за фл и юл

Вътрешна информация 27.01

Вътрешна информация 27.01

27.01.2015

Вътрешна информация на Инвестиционна компания Галата АД

Вътрешна информация 06.01

Вътрешна информация 06.01

06.01.2015

Вътрешна информация

Общо събрание на акционерите

Общо събрание на акционерите

22.12.2014

Общо събрание на акционерите

Общо събрание на акционерите

Общо събрание на акционерите

27.11.2014

Общо събрание на акционерите

На 21 Май 2014 се проведе редовно ОСА

На 21 Май 2014 се проведе редовно ОСА

23.05.2014

На редовното общо събрание на акционерите, проведено на 21.05.2014 г., беше прието решение относно промяна в устава на дружеството, съгласно предложението, съдържащо се в поканата за свикване на общото събрание, като предстои обявяване в...

Документ, съдържащ информация, еквивалентна на информацията в проспект, съгласно чл.79, ал.5, т.4 от ЗППЦК

Документ, съдържащ информация, еквивалентна на информацията в проспект, съгласно чл.79, ал.5, т.4 от ЗППЦК

14.11.2013

Прочети

Полученo уведомлениe по чл.145 от ЗППЦК

Полученo уведомлениe по чл.145 от ЗППЦК

11.05.2013

В „Инвестиционна компания Галата” АД са получени уведомления по чл.145 от ЗППЦК, както следва: -       Придобити от „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, ЕИК 831447150,...

Получени уведомления по чл.145 от ЗППЦК

Получени уведомления по чл.145 от ЗППЦК

11.05.2013

В „Инвестиционна компания Галата” АД са получени уведомления по чл.145 от ЗППЦК, както следва: -        Придобити от „Росим“ ЕООД, ЕИК 148137892, 13 714 250 броя акции от...

Покажи повече