Общо събрание на акционерите, представяне на покана и материали

10.01.2018

На 19 февруари 2018 г. от 11:00 ч. в офиса на дружеството в гр.Варна на ул.Георги Стаматов 1, ще се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на Инвестиционна компания Галата АД.

Покана за свикване на извънредно ОСА
Материали по дневния ред

Пълномощно ФЛ - бланка
Пълномощно ЮЛ - бланка