Получено уведомление по чл.145 ЗППЦК

18.08.2017

На 17.08.2017г. в Инвестиционна компания Галата АД постъпи уведомление по чл.145 ЗППЦК от СИР ЕООД, ЕИК 148137903, за промяна на дялово участие от 15,64% на 14,88%.