Получено уведомление по чл.145 ЗППЦК

30.01.2018

На 30.01.2018 г. в Инвестиционна компания Галата АД се получи уведомление по чл.145 ЗППЦК, от ЗАД Армеец АД, за промяна на дялово участие от 5,32% на 4,53%.
уведомление