Получено уведомление по чл.145 ЗППЦК

25.09.2017

На 21.09.2017 г. в Инвестиционна компания Галата АД постъпи уведомление по чл.145 ЗППЦК от РОСИМ ЕООД, ЕИК 148137892, за промяна на дялово участие от 5,08% до 4,93%.