Получени уведомления по чл.145 от ЗППЦК

11.05.2013

В „Инвестиционна компания Галата” АД са получени уведомления по чл.145 от ЗППЦК, както следва:

-        Придобити от „Росим“ ЕООД, ЕИК 148137892, 13 714 250 броя акции от капитала на „Инвестиционна компания Галата” АД, представляващи 20% от капитала на Дружеството.

-       Придобити от „С и Р“ ЕООД, ЕИК 148137903, 13 714 250 броя акции от капитала на „Инвестиционна компания Галата” АД, представляващи 20% от капитала на Дружеството.

-       Придобити от „УПФ Съгласие“, ЕИК 130477706, 4 786 273 броя акции от капитала на „Инвестиционна компания Галата” АД, представляващи 6.98% от капитала на Дружеството.

-       Придобити от „УПФ ЦКБ - Сила“, ЕИК 130480645, 4 777 682 броя акции от капитала на „Инвестиционна компания Галата” АД, представляващи 6.97% от капитала на Дружеството.-       Придобити от „ХОЛДИНГ ВАРНА“ АД, ЕИК 103249584, 10 787 469 броя акции от капитала на „Инвестиционна компания Галата” АД, представляващи 15.73% от капитал