Получено уведомление по чл.145 на 26-01-2023

29.01.2024

На 26.01.2024 г. в Инвестиционна компания Галата АД се получи уведомление по чл.145 ЗППЦК, от ЗАД Армеец АД, за промяна на дялово участие от 6,12% на 2,12%.
виж уведомление