Проведено общо събрание на акционерите

29.06.2015