Промяна в състава на СД от 19-08-2019 г.

19.08.2019

СЪГЛАСНО ВЗЕТО РЕШЕНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОСА, ПРОВЕДЕНО НА 12.08.2019 Г. Е ОСВОБОДЕНА КАТО ЧЛЕН НА СД СТЕЛА ВАЛЕНТИНОВА ВАСИЛЕВА И Е ИЗБРАН НОВ ЧЛЕН - ПАОЛИНА НИКОЛАЕВА СИНАБОВА. ПРОМЯНАТА Е ВПИСАНА В ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА НА 19.08.2019 Г. ПОД НОМЕР 20190819105337. 
ВПИСВАНЕ