Промяна на ДВИ на дружеството

09.05.2017

Уважаеми Господа, Уведомяваме Ви, че считано от 05.05.2017 г. директор за връзка с инвеститорите на Инвестиционна компания Галата АД е Елена Тодорова Тодорова. Данните за контакт на директора за връзка с инвеститорите са: адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. Георги Стаматов 1, тел.: +359 52 370 598; ел. поща: officeikg@gmail.com