Протокол за отлагане на редовно ОСА от 03-08-2020 г.

04.08.2020

Поради липса на кворум, редовното общо събрание на акционерите на Инвестиционна компания Галата АД ще се проведе на 18 Август 2020 г. от 11:00 ч. на същото място, при същия дневен ред и при същите процедури и изисквания за регистрация. 

Протокол за отлагане на ОСА

Списък на регистрираните акционери