Протокол от извънредно ОСА проведено на 15-09-2020 г.

16.09.2020