Протокол от Общо събрание на акционерите, проведено на 28.06.2017 г.

29.06.2017

 

Инвестиционна Компания Галата АД-Варна представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 28-06-2017 г.12:00 часа
Изтегли ПРОТОКОЛ