Протокол от общо събрание на акционерите 13.06

13.06.2016