Свикване на извънредно общо събрание на акционерите на 26-07-2019 г. и материали по дневния ред

21.06.2019

Съветът на директорите на „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА” АД, гр. Варна, ЕИК 202780647, свиква извънредно общо събрание на акционерите на 26 юли 2019 г., от 11:00 часа, в гр. Варна, кв.”Аспарухово”, ул. ”Георги Стаматов” № 1

Покана за свикване на ОСА
Протокол на СД за свикване на ОСА
Материали по дневния ред

Публикация на поканата в Търговски регистър