Свикване на извънредно общо събрание на акционерите на 31-08-2020 г. и материали по дневния ред

29.07.2020