Свикване на редовно общо събрание на акционерите на 03-08-2020 г. и материали по дневния ред

30.06.2020