Свикване на редовно общо събрание на акционерите на 08-06-2021 г. и материали по дневния ред

21.04.2021

Покана за свикване на редовно ОСА
Материали по дневния ред
        по т.1
        по т.2
        по т.3
        по т.4
        по т.5
        по т.6
        по т.12
        по т.13
Образец на пълномощни
         Образец на пълномощно ЮЛ
         Образец на пълномощно ФЛ