Свикване на редовно общо събрание на акционерите на 19-06-2019 г. и материали по дневния ред

17.05.2019

Съветът на директорите на „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА” АД, гр. Варна, ЕИК 202780647, свиква редовно общо събрание на акционерите на 19 юни 2019 г., от 11:00 часа, в гр. Варна, кв.”Аспарухово”, ул. ”Георги Стаматов” № 1
Покана за свикване на ОСА
Протокол на СД за свикване на ОСА
Материали за ОСА:
по т. 1 от дн.ред
по т. 2 от дн.ред
по т. 3 от дн.ред
по т. 4 от дн.ред
по т. 5 от дн.ред
по т. 6 от дн.ред
по т.12 от дн.ред и протокол СД
Пълномощни за представяне на ОСА:
за ФЛ
за ЮЛ