Уведомление по чл.145 ЗППЦК 18.12.2018

19.12.2018

На 18.12.2018 г. в Инвестиционна компания Галата АД постъпи уведомление по чл.145 ЗППЦК от "ЗАД Армеец" АД за промяна на дялово участие от 4,53% на 6,16%. Виж тук.