Уведомление по чл.145 ЗППЦК 23.03.2019

25.03.2019

На 22.03.2019 г. в Инвестиционна компания Галата АД е получено уведомление по чл.145 ЗППЦК от УД Конкорд Асет Мениджмънт АД за значително дялово участие от 5,26 %.
Уведомление
Подпис