Платото
ИДЕЕН ПРОЕКТ "ПЛАТОТО"

Обектът обхваща терена на Момино плато в квартал Аспарухово, Варна. Приблизителната площ на обекта е над 1200 дка, условно разпределени в 4 зони. В момента тече процес по разработване на идеен проект, който нагледно на демонстрира възможностите за развитие и инвестиция в терена.

Обектът притежава изключително привлекателна географска позиция. Надморската височина от 180 метра разкрива уникална гледка към центъра на град Варна и Варненски залив. Теренът е обграден от дървесна горска растителност и разположението му създава възможност за изграждане на жилищен комплекс от затворен тип с нисък процент застрояване и баланс между сгради и природа.

Околната среда е изключително чиста (въздух, почви и води) и тиха. Идейният проект предвижда 500 000 кв. м терени за застрояване и 300 000 кв. м терени за паркове.
Фазата на развитие на проекта е ОУП – проучване и готовност за ПУП. Очаква се приемането на Общия устройствен план на гр.Варна за района.