Устройствен терен
УСТРОЙСТВЕН ТЕРЕН "А" и "Б"
 • Жилищно строителство, пешеходни алеи
 • Площ 223 655 м2
 • 30% плътност на застрояване
 • 307 007 м2 разгъната застроена площ
 • 5-7 етажа, съгласно проектното решение
 • 50% минимална озеленена площ
 • Цена на кв.м.за земята - 80 евро

УСТРОЙСТВЕН ТЕРЕН "Д"
 • Жилищно строителство, спортни съоръжения
 • Площ 214 512 м2
 • 30% плътност на застрояване
 • 257 414 м2 разгъната застроена площ
 • 2-3,5 етажа, съгласно проектното решение
 • 50% минимална озеленена площ
 • Цена на кв.м.за земята - 80 евро

УСТРОЙСТВЕН ТЕРЕН "Е"
 • Жилищно строителство, проект
 • Площ 95 698 м2
 • 30% плътност на застрояване
 • 114 837 м2 разгъната застроена площ
 • 3,5 етажа, съгласно проектното решение
 • 50% минимална озеленена площ
 • Цена на кв.м.за земята - 100 евро