Междинен Финансов Отчет 30.06.2014

Прикачени файлове:
1. Вътрешна информация
2. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
3. ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
4. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ