Междинен Финансов Отчет 30.06.2015

Прикачени файлове:
1. Пояснителни бележки
2. Отчет КФН
3. Финансов отчет
4. Допълнителна информация
5. Доклад за дейността
6. Декларация чл. 100