Междинен Финансов Отчет 30.09.2014

Прикачени файлове:
1. Финансов отчет
2. Пояснителни бележки
3. Допълнителна информация
4. Декларация чл. 100
5. Файл на КФН
6. Доклад за дейността
7. Финансов отчет