Междинен Финансов Отчет 31.03.2017

Прикачени файлове:
1. Декларация чл. 100 от емитента
2. Допълнителна информация
3. Вътрешна информация
4. Финансов отчет
5. Доклад за дейността
6. Бележки